Foto verslag Oerol 2019

Foto door Wiebke Zander

Tijdens Oerol 2019 ver(voor)oordeelde Proces-Verbaal het publiek puur op basis van vooroordelen: lichaamssappen, kleur, feestgedruis vs bezinning, etc. Het publiek werd opgedeeld in twee groepen, beide bijgestaan door een dichter die een groep als pleitbezorger bij staat in de zitting. Het vonnis werd geveld: wij nederige burgers maken ons druk om en kissebissen over allerlei kleinigheidjes, terwijl de gevestigde machten en geldwolven de mazen in de wet gebruiken om zichzelf te verrijken en het volk te misleiden. Conclusie van de rechter: REVOLUTIE!

De wetten dienen herschreven te worden. En wat kan er beter centraal staan en de belangen dienen van mens en leefomgeving dan ‘de natuur’? Revolutie, de natuur centraal in onze nieuwe rechtsboeken!

Met dank aan Noortje Haegens voor haar installatie die tijdens het vonnis werd onthuld. In Noortjes werk staat de natuur altijd centraal. Voor Oerol maakte zij een verzameling kastjes waarin verschillende werken van haar tentoon werden gesteld. Het publiek mocht na de rechtspraak het vonnis ondergaan door de inhoud van deze kastjes van dichterbij te komen ontdekken.

In zes dagen speelden we 18 shows van een half uur. Met wisselende rollen en thema’s. De dichters die het publiek bijstonden als pleitbezorgers, griffier en rechter: Zita Smit, Maurits Verhoef, BoterBoter en Jasper Serraris.

Foto’s door Alex Hamstra, Blikopfestivals.nl